Avtal för aktiv förvaltning av hemsida

I detta avtal beskrivs hur tjänsten “aktiv förvaltning av hemsida” som tillhandahålls av Accodeing to you fungerar samt tjänstens villkor och begränsningar.

Avtalets giltighet

Detta avtal gäller för alla som utnyttjar tjänsten i fråga. Avtalet bifogas med fakturan för tjänsten och börjar gälla då kunden betalat tjänsten.

Avtalets omfattning

Avtalet gäller en betalningsperiod åt gången, normalt ett år. Om vi tvingas göra ändringar i avtalet, exempelvis för att uppfylla krav från nya lagar och regler, meddelas sådana ändringar via e-post och förs även in i den allmänt tillgängliga versionen av villkoren som alltid finns på vår hemsida, https://accodeing.com/hosting/terms.

Tjänsten

Vår tjänst för aktiv förvaltning innebär att vi tar ett helhetsansvar för din sida och alla uppdateringar av den. Detta ansvar består av tre delar; vår driftmiljö, vår plattform för drift samt uppdatering av ditt innehåll.

Vår driftmiljö

Vi driftar er hemsida på Google Cloud Platform, en av branschens bästa plattformar för molntjänster. Den är säker, snabb och modern. Googles storlek gör också att deras plattform kan hantera mycket hög belastning och har bra mekanismer för att mildra olika hot som olovligt intrång och överbelastningsattacker.

I denna miljö driftas din hemsida isolerad från andra hemsidor i plattformen. Det innebär att din hemsida inte drabbas om andra sidor på vår plattform har hög trafik eller har andra problem.

Vår plattform för drift

Vår plattform bygger på automatisering, vi vill göra så få moment som möjligt för hand. Dels är det för att spara tid, och därmed dina pengar, men också för att undvika misstag som lätt händer om man genomför många steg för hand.

I och med att vi har ett mycket automatiserat arbetsflöde, så har vi ett antal verktyg och mallar som vi använder i vårt arbete. I och med detta avtal så tar vi på oss att kontinuerligt underhålla och utveckla dessa, så att de följer branschens rekommendationer kring säkerhet och tillgänglighet.

Detta arbete är något vi gör löpande utan att meddela dig och utan att det kostar dig något.

Våra verktyg tar innehållet du har gett oss, en mall som vi har gjort, och bygger med hjälp av våra verktyg en statisk sida; HTML, CSS och JavaScript, som vi sedan lägger upp på Google cloud.

Att sidan är statisk betyder att det inte finns något som en angripare kan förstöra eller förvanska. Själva originalet till sidan ligger inte ute och kan inte angripas, det är bara en kopia som publiceras. Så till skillnad från populära plattformar som WordPress så kan du aldrig bli av med sidan om den skulle angripas.

Ytterligare en skillnad till WordPress är att detta inte är en plattform med ett administratörsgränssnitt. Att vi har flyttat de interaktiva delarna utanför internet gör också att eventuella säkerhetsproblem i den koden inte kan påverka dig. Det finns helt enkelt inget som det kan finnas säkerhetshål i.

Att vi bara publicerar statiska filer gör också att vi kan utnyttja alla möjligheter med internet till fullo, och skapa supersnabba sidor som dessutom cache:as lokalt hos dina besökare, så att de inte ens behöver ladda dem nästa gång de besöker din sida, om du inte har ändrat något så klart.

Uppdateringar av innehåll

I ditt avtal med oss ingår tid för underhåll och uppdateringar av sidan. Vi genomför uppdateringarna åt dig, det enda du behöver göra är att skicka material och ändringsbeställningar till oss.

Genom att vi genomför uppdateringarna kan ni vara säkra på att det tar så kort tid som möjligt, eftersom vi gör sådana ändringar nästan varje dag. Vi har också alla säkerhetsrutiner på plats och garanterar att ingen kan komma åt din sida genom oss.

Vi åtar oss att genomföra beställda uppdateringar inom tre arbetsdagar. Om det någon gång skulle vara exceptionellt bråttom med en uppdatering så går det normalt att få den genomförd snabbare. Dock åligger det dig att planera uppdateringar i sådan tid att vi i normalfallet har tre arbetsdagar på oss att genomföra dem.

Om vi får in en beställning som inte har all information vi behöver, så kommer vi att återkomma och fråga om det som saknades. I dessa fall är det från det att vi har bekräftat att vi har all information som de tre arbetsdagarna gäller, inte från den initiala beställningen. För att underlätta för dig så har vi en mall som du kan använda när du skickar en beställning, du hittar den här: https://accodeing.com/hosting/change_request