Att testa webbapplikationer

I den här kursen använder vi våra erfarenheter inom testning för att hjälpa er hitta rätt verktyg, processer och strategi för era tester. Vi arbetar alltid proaktivt med kodkvalité, där testning har en avgörande roll. Normalt använder vi en blandning av enhetstester och integrationstester.

Enhetstester

Enhetstester är blixtsnabba tester som kontrollerar att samtliga enheter i ett program bibehåller sin funktionalitet efter en ändring. De är en förutsättning för att kunna hålla hög utvecklingshastighet utan att vara rädd för att programmet går sönder. Genom att testerna körs automatiskt vid varje ny sparning av källkoden så får utvecklaren direkt återkoppling om någon funktionalitet har ändrats. En annan positiv effekt av enhetstestning är att användningen av testdriven utveckling, TDD, ger enklare, bättre separerad kod som är lättare att underhålla.

Integrationstester

För att kontrollera att rätt funktionalitet finns där för slutanvändaren används integrationstester. I vårt fall använder vi oss av behovsdriven utveckling (BDD) och mer specifikt verktyget Cucumber. Enkelt uttryckt programmeras en webbläsare att faktiskt klicka sig runt i webbappen och kontrollera att allt fungerar som det ska. Detta är ett extremt kraftfullt verktyg. Felanvänt kan det göra testsviten otroligt långsam och kan leda till att varje liten kodändring innebär ett söndrigt test som måste lagas. Vid rätt användning däremot ger det möjlighet att släppa nya, felfria versioner ofta.

Andra tester

Vi skriver också komponenttester emellanåt, för våra komponentbibliotek som vi använder i flera eller stora projekt. Detta är integrationstesternas version av enhetstester, man integrationstestar en komponent i en känd miljö och kan försäkra sig om att den fungerar som den skall så länge omständigheterna är de rätta. Vi använder ändå alltid integrationstesterna för att vara säkra på att en komponent fungerar som den ska där den används.

Kursen

Kursen kan enkelt anpassas utifrån era behov. Ni kanske är helt nya på modern JavaScript eller också har ni en fungerande applikation som ni vill börja testa. Hör av er till oss så hittar vi någonting som passar just er.