Det är inte helt färdigt här ännu...

Vi har nämnligen haft fullt upp med att hjälpa våra kunder med fantastiska hemsidor, smidiga webbappar eller knepiga problem.

Så fort vi har en stund över, eller på kvällar och helger om vi skall vara helt ärliga, så jobbar vi dock med vår sida. Så kolla in igen om ett tag, eller skicka ett mail nu på direkten om du är nyfiken och vill ha information som saknas!


Webbapplikationer

En del företag bedriver verksamhet som är beroende av vissa processer. De är beprövade, vinstgivande… och väldigt ineffektiva. Har ni en sådan process, så hjälper vi er gärna att vidareutveckla den till en intern eller extern tjänst som integrerar med existerande system och automatiserar en stor del av processen.

Vi jobbar som er utvecklingsavdelning med allt från erfaren CTO, arkitektur/design, projektledning, utveckling och testning. Ni utser en person som produktägare på er sida, och vi planerar tillsammans med denne vårt arbete, prioriterat efter vad som ger er störst affärsnytta. När vi, eller ni, känner att vidare arbete inte ger tillräcklig avkastning, så pausar vi. Ni kan sedan i lugn och ro utvärdera produkten och återkomma senare, om det finns fler vinster att göra på vidare utveckling.

Denna typen av relation bygger vi upp under lång tid. För oss handlar det om att på djupet förstå processen vi skall automatisera. Tillvägagångsättet är därmed optimerat för produkter som är tänkta att ha en lång livslängd med stor potential vid automatisering eller modernisering. Här är två kunder som vi arbetar med enligt denna modellen idag:

BolagsKraft i Borås där vi har utvecklat, och nu vidareutvecklar, deras kundportal och administrationsverktyg för egenanställda. Portalen och administrationen integrerar väldigt djupt med Fortnox affärssystem, speciellt inom fakturering och bokföring.

Sweplex i Rottne där vi har haft hand om refaktorering och vidareutveckling av deras webbverktyg sedan 2011. Det är en webbportal där anställda anonymt kan svara på frågor om sina chefer, och cheferna sedan kan se aggregerad statistik över sin prestation och få riktade tips på hur de kan träna sig att bli bättre på de svagare områdena.

Är vi rätt för varandra?

Vårt fokus ligger på att leverera kod med väldigt hög kvalité. Det betyder genomtänkt arktitektur, bra dokumentation, genomgående testning på flera nivåer och automatiserade byggen som kör testerna innan ny kod kommer ut i miljöerna. Vi tycker att ni skall ha all kod på era konton, ni skall äga infrastrukturen, och vi ser till att allt är dokumenterat och testat i varje leverans.

Kommunikationen är väldigt viktig, och vi tar god tid på oss i inledningen av ett nytt projekt. Dels för att vi skall lära känna varandra och ta reda på att vi är verkligen är rätt för er. Men även för att vi ska kunna sätta oss in i processen/produkten och era affärsmål relaterade till den på djupet. Det bästa sättet att bygga en produkt som maximerar värdet för er är genom förståelse hur den skapar intäkter.

Processerna vi använder i vårt utvecklingsarbete är specifikt utformade efter vårt sätt att arbeta. Vi har provat dem under många år, och vet att de passar oss bättre än något annat vi testat. Jämför med ett annat hantverk, en skicklig möbelsnickare exempelvis. Denne föredrar att använda sig av sin egna, omsorgsfullt utvalda verktyg, eller hur? Resultatet är alltså i allra högsta grad beroende av att vi använder oss av våra egna mejslar.

Låter det som något ni har hört förut, men inte varit med om? Hör av er till någon av våra nuvarande kunder - de har varit med om det nu. Eller ring oss, så berättar vi mer om hur vi arbetar.