Webbapplikationer

En del företag bedriver verksamhet som är beroende av vissa processer. De är beprövade, vinstgivande… och väldigt ineffektiva. Har ni en sådan process? Vi hjälper er gärna med att vidareutveckla den till en intern eller extern tjänst som integrerar med existerande system och automatiserar en stor del av processen.

Vi jobbar som er utvecklingsavdelning med allt från erfaren CTO, arkitektur/design, projektledning, utveckling och testning. Ni utser en person som produktägare på er sida, och vi planerar tillsammans med denne vårt arbete, prioriterat efter vad som ger er störst affärsnytta. När vi, eller ni, känner att vidare arbete inte ger tillräcklig avkastning, så pausar vi. Ni kan sedan i lugn och ro utvärdera produkten och återkomma senare, om det finns fler vinster att göra på vidare utveckling.

Denna typen av relation bygger vi upp under lång tid. För oss handlar det om att på djupet förstå processen vi skall automatisera. Tillvägagångsättet är därmed optimerat för produkter som är tänkta att ha en lång livslängd med stor potential vid automatisering eller modernisering. Här är två kunder som vi framgångsrikt har arbetat med enligt denna modellen:

Är vi rätt för varandra?

Vårt fokus ligger på att leverera kod med väldigt hög kvalité. Det betyder genomtänkt arktitektur, bra dokumentation, genomgående testning på flera nivåer och automatiserade byggen som kör testerna innan ny kod kommer ut i miljöerna. Vi tycker att eftersom ni äger all kod så bör ni även ha den på era konton, och vi ser till att allt är dokumenterat och testat i varje leverans.

Kommunikationen är väldigt viktig, och vi tar god tid på oss i inledningen av ett nytt projekt. Dels för att vi skall lära känna varandra och ta reda på att vi är verkligen är rätt för er. Men även för att vi ska kunna sätta oss in i processen/produkten och era affärsmål relaterade till den på djupet samt utbilda er på hur vi jobbar. Det bästa sättet att bygga en produkt som maximerar värdet för er är genom ömsesidig förståelse för hur vi skapar värde, vi för er och ni för era kunder.

Våra processerna är utformade efter vårt sätt att arbeta och vårt team. Vi har utvecklat dem under många år, och vet att de passar oss bättre än något annat vi testat. Jämför med ett annat hantverk, en skicklig möbelsnickare exempelvis. Denne föredrar att använda sig av sin egna, omsorgsfullt utvalda verktyg, eller hur? Resultatet av vårt arbete är i allra högsta grad beroende av att vi kan använda oss av våra egna mejslar så att säga.

Låter det som något ni har hört förut, men inte varit med om? Hör av er till någon av våra nuvarande eller tidigare kunder - de har varit med om det. Eller ring oss, så berättar vi mer om hur vi arbetar och ger er referenser ni kan kolla!