Priser

Priskalkylator för utveckling

Vi använder oss av en pristrappa på sprintar som innebär att det blir billigare per sprint ju fler sprintar man beställer på en gång. Sprintarna är rabatterade från andra sprinten jämfört med vår timtaxa och det finns dessutom en progressiv rabatt per sprint upp till 10%.

Varje sprint är 80 arbetstimmar per utvecklare över tre kalenderveckor. Den extra veckan är buffert för de gånger vi har fel i våra tidsuppskattningar. Genom att ha en extra vecka plannerad från början så undviker vi att sprintarna blir försenade mot plan, även om vi drar över på tiden. Det ger oss också möjlighet att göra korta spikes för att utvärdera lösningar eller läsa på om nya tekniker som en del av pågående arbete utan att ni som kund påverkas av det.

Sprint pris rabatt
1 80000 -
2 78000 2,5%
3 76000 5,0%
4 74000 7,5%
5 72000 10%
6 72000 10%

Totalt

452000 :-

Alla priser är angivna utan moms.

Hosting

Vi kan inte på förhand säga hur mycket det kommer att kosta att hosta din webbapplikation. Det beror dels på de rent tekniska kraven: minne, CPU, lagring och trafik, men också på applikationens komplexitet och behov av övervakning och uppdatering.

Vi kan hjälpa dig att sätta upp en hostinglösning som passar dina behov och hjälpa dig att optimera den för att hålla kostnaderna nere.

För en medelstor webbapplikation med en databas, redis och två instanser med krav på 100% upptid ligger hostingkostnaden på ungefär 5000 kr per månad. Det är dock en stor spridning och det är därför viktigt att vi tillsammans tittar på vad som är viktigt för dig och din applikation.