Priser

Priskalkylator för löpande kostnader

 
1165 :- per månad
 
174 :- per månad
4450 :- per månad

Totalt

69470 :- per år ( 5789 :- i månaden)

Alla priser är angivna utan moms.

  1. Priset är en uppskattning av en normal webapp: ett kluster med tre noder, en databas och fillagring. Om kraven för appen är annorlunda så kommer även priset att ändras. De flesta av våra kunder har sina webbapplikationer på en plattform som är nära denna i pris.
  2. Övervakning, säkerhetsuppdateringar, koll på eventuella externa tjänsteleverantörer samt insats vid kritiska störningar.
  3. Listan ger exempel för att ni skall kunna göra en kostnadsbedömning. Det verkliga priset kan avvika beroende på vad vi förhandlar.

Priskalkylator för utveckling

Vi använder oss av en pristrappa på sprintar som innebär att det blir billigare per sprint ju fler sprintar man beställer på en gång. Sprintarna är rabbatterade från första sprinten jämfört med vår timtaxa och det finns dessutom en progressiv rabatt per sprint upp till 10%.

Varje sprint är 80 arbetstimmar per utvecklare över tre kalenderveckor. Den extra veckan är buffert för de gånger vi har fel i våra tidsuppskattningar. Genom att ha en extra vecka plannerad från början så undviker vi att sprintarna blir försenade mot plan, även om vi drar över på tiden. Det ger oss också möjlighet att göra korta spikes för att utvärdera lösningar eller läsa på om nya tekniker som en del av pågående arbete utan att ni som kund påverkas av det.

Sprint pris rabatt
1 72000 -
2 70000 2,5%
3 68000 5,0%
4 66000 7,5%
5 65000 10%
6 65000 10%

Totalt

402000 :-

Alla priser är angivna utan moms.


Frågor

Plattformskostnad

Service och underhåll