According to you's logo, a happy otter.

Hemsida och drift

Vi utvecklar, designar och tar hand om hemsidor. Några av fördelarna med vår lösning är:

  • Mycket snabba laddningstider
  • Hög säkerhet
  • Modern teknik
  • Låg månadskostnad
  • En helhetslösning för hemsida, domän och e-post
  • Personlig support

Egen webbapp

Ert företag kanske behöver en webbapplikation men saknar möjlighet att själva utveckla den. Då kan vi hjälpa er.

Vi är med er från första steget och genomför utvecklingen ända fram till lansering. Under tiden lär ni er hur ni på bästa sätt använder och utvecklar er produkt. Vi tar gärna ansvar för drift och underhåll samt vidareutveckling tillsammans med er.

Föreläsningar och utbildning

Vi håller gärna föredrag eller driver internutbildning för er om ni vill lära er mer om till exempel; moderna webbteknologier, testning, kodkvalité eller någon speciell teknologi som vi kan.

Molntjänster

Vi utvecklar egna tjänster som ni kanske är intresserade av? Fråga oss gärna så får ni veta mer.