Modern webbutveckling med React

React, Redux, ES6, Cucumber, styled components, BDD, unit tests, TDD, Puppeteer, Selenium…

Kanske är detta er första webbapp och ni behöver en grundplåt med extra allt? Eller har ni jobbat i Angular innan men sneglar på React? Kanske har ni kört React i ett par år, men behöver komma ifatt de senaste nya funktionerna i ramverket och EcmaScript? Eller är det bara testningen ni är svaga på? Vi har hållit kursen på alla dessa nivåer, och hjälpt team med olika bakgrund och storlek komma igång snabbt med de nya teknikerna.

Modern webbutveckling omfattar ett helt ekosystem av språk, ramverk, webbläsare och verktyg. I den här kursen går vi igenom hur en utvecklingsstack för modern webbutveckling kan se ut. Vi fokuserar på era behov i de konkreta projekt ni jobbar med just nu eller ska starta, och anpassar innehållet efter er. Kursen är alltid fokuserad kring en viss uppsättning tekniker och teknologier, men kan anpassas till allt från fullkomliga nybörjare till team som har många projekt bakom sig och bara vill ha en introduktion till det senaste nyheterna.

Vi har erfarenhet av många ramverk och verktyg från alla olika projekt vi har drivit, och ger er en översikt av vad som finns, kryddad med våra åsikter om vad som funkar bra och varför. Vi går sedan över till rent praktiska övningar där vi sätter upp en stack och använder den för att bygga en exempelapp. Vi försöker ta med så mycket av det som är specifikt för er situation som möjligt, och det som vi inte kan få med direkt i det praktiska arbetet pratar vi igenom efter. Med lite praktisk erfarenhet är det lättare att diskutera de mer avancerade koncepten och situationerna på ett sätt som ger er tillräckligt mycket kött på benen för att kunna springa själva med ert projekt efteråt.

Kontakta oss för att sätta ihop en kurs som passar just er!

Kursinnehåll

Vi pratar gärna om

Vi kan också prata om

Om ni har större grupper eller geografiskt distribuerade team så har vi även erfarenhet av att driva utbildningarna på distans, helt eller delvis, och att ta fram kursmaterial för asynkront lärande: screencasts, uppgifter och referensmaterial.

Upplägg

Normalt brukar vi försöka blanda teoretiska genomgångar, där vi presenterar grunder eller specifika tekniker, med praktiska övningar. Målet är att tangera gränsen av den överblick vi har gett, och väcka frågor kring hur vissa, specifika problem kan lösas.

Ett exempel på ett upplägg över 4 halvdagar kan vara en teoretisk genomgång vid första tillfället med introduktion till övningsuppgiften.

Andra och tredje tillfället går man igenom en del av övningsuppgiften och tar upp frågor som direkt relaterar till implementationen. Här kan man antingen köra asynkront, där deltagarna gör delar av uppgiften mellan tillfällena, och fokusera på frågor och problem när man träffas, eller lösa uppgiften tillsammans under tiden och ta frågorna när de dyker upp.

Sista gången brukar vi diskutera delarna vi inte hann implementera, kvarvarande frågor, nästa steg samt ge en översikt på mer avancerade tekniker som inte berördes under kursen.